Incentives

Waarom een incentive?

Een incentive is eigenlijk een motivatietrip. Het wordt vaak ingezet als ‘een stimulans om een bepaalde prestatie te leveren’. Dat kan voor dealers of verkoopmedewerkers die de beoogde targets halen of zelfs overtreffen. Het kan ook breder ingezet worden voor al het personeel. Puur als beloning, maar het kan daarnaast ook veel extra’s bieden. Een incentive is natuurlijk een enorme beloning, maar er kan nog veel meer mee. Corporate identity versterken, teambuilding creëren, inspiratie opdoen, kennis vergroten en uitwisselen, energie creëren etc. Dus niet alleen een onvergetelijke en perfecte trip, maar waar mogelijk er meer uithalen. Het gaat om de totale incentive campagne. Tijdens de incentive, maar natuurlijk ook in het voor- en natraject.

Waarom met ons?

We weten hoe we onze jarenlange ervaring op het gebied van teambuilding, trainingen en entertainment kunnen koppelen aan de organisatie van een onvergetelijke reis.

Een incentive alleen bedenken is namelijk iets anders dan een incentive uitvoeren en weten wat erbij komt kijken ter plaatse. We kunnen niet alleen het concept vormgeven, maar we zijn ook gewend om ter plekke a la minute te reageren. We weten hoe je moet denken in oplossingen, maar bovenal weten we wat er nodig is om die situaties te voorkomen. We weten ook in de praktijk hoe toeleveranciers vanuit allerlei disciplines op elkaar moeten aansluiten en hoe je voor rust kan zorgen. Het gaat er immers om dat iedereen ervan geniet en dat telt ook voor onze opdrachtgevers!

Zo mochten we gedurende een aantal jaren de incentives organiseren voor een achttal met elkaar verbonden Europese partners (Collabor8). Niet alleen zorgen voor uitstekend georganiseerde, inspirerende trips, maar ook zorgen dat de uitkomsten van die trips in hoge mate beklijfden bij de betrokken organisaties. Een grote uitdaging, maar een nog groter genoegen!

Jouw eigen incentive? Neem contact met ons op!