Wegener

Imagine The Future

Internal branding in optima forma Wegener!

Wegener ontving in de Koningstafel in Rhenen 600 werknemers. In de loop van de jaren was Wegener steeds groter geworden en was er intern een duidelijk traject uitgezet om de organisatie meer één en dus homogener te maken. De organisatoren wilden het merk Wegener en de bijbehorende merkwaarden ‘tussen de oren en in de harten’ van vooral de medewerkers krijgen van bedrijven die tot voor kort niet van Wegener waren. Die moeten immers de naar buiten gedane merkbelofte ook gaan waarmaken. Deze manier van selling the brand inside oftewel internal branding werd al een langere periode tot op het hoogste level doorgetrokken en daarbij speelde dit feest waarin de gezamenlijke toekomst het thema was een enthousiasmerende rol.

Een uitgekiend voortraject was de basis van het succes!

Een uitgebreid en intensief voortraject zette ‘Imagine the Future’ bij alle verschillende bedrijfsonderdelen van Wegener duidelijk op de kaart. Het thema van de gezamenlijke toekomst werd gekoppeld aan activiteiten op het feest maar tegelijkertijd was er ruimte voor “eenheid in verscheidenheid’.

Onwaarschijnlijke hoge opkomst!

Hoogtepunt voor ons was niet alleen het zeer energieke feest, maar de stralende organisatie van Wegener zelf die een opkomstpercentage van boven de 90 procent kwam melden. Een succes die hun stoutste verwachtingen overtrof en in alle opzichten een beloning inhield voor het harde werken aan hun interne branding. Voor ons uiteraard ook prachtig! Niet dat wij het traject van interne branding hadden ingezet, maar we kunnen ons geen uitgekiender voortraject herinneren bij een ander feest. Van intrigerende teasers op salarisstrookjes tot de maandelijkse broodjes Imagine The Future in de berdrijfskantine. Werkelijk alles was erop gericht om het feest te laten slagen en dat lukte ook!