Stage

STAGE LOPEN OF EEN STAGEOPDRACHT VERVULLEN EN BOVEN JEZELF UITSTIJGEN?

Art of Brands (is een belangrijk onderdeel van Art of Events) ziet zichzelf als een bureau van kansen bieden, kansen zien en kansen pakken. We begeven ons binnen het werkveld van branding (merkactivatie), incentives, citymarketing en evenementen en meetings in allerlei soorten en maten. We bieden dus waarschijnlijk het leukste (vinden wij haha) werk van de wereld, met passende en gevarieerde uitdagingen en ruimte om talent te laten zien en te ontwikkelen! Wij beschouwen onszelf en dus alle werknemers als altijd lerend. Niemand maakt graag fouten, maar we maken ze allemaal. We houden echter zielsveel van mensen die hun nek uit durven steken en hechten dus erg aan een veilige werkomgeving waarin je fouten kan en mag maken en daarna ruimte krijgt om ze te bespreken en te herstellen. Daarnaast betrekken we je graag actief bij alles wat er speelt binnen ons bureau en nodigen je uit om daar volwaardig en actief aan bij te dragen.

INHOUD EVENEMENTEN STAGE BIJ ART OF BRANDS UIT UTRECHT

We onderscheiden binnen Art of Brands verschillende mogelijkheden voor een stage, afstudeerstage en/of afstudeeropdracht die uiteraard qua invulling in grote mate afhangt van de opleiding die de stagiair volgt en de doelen die we met elkaar vaststellen. Deze kunnen bestaan uit:

  1. Ondersteuning kantoorzaken en projectmanagement, opteren en aanvragen offertes, contact met leveranciers en entertainment, research naar nieuwe klanten en voorbereiden van gesprekken, werken aan calculaties, planning, briefing en draaiboek, bijwonen vergaderingen, brainstorm bijeenkomsten, bezoeken van locaties, ondersteuning en uitvoering projecten.
  2. Creatie, conceptontwikkeling en vormgeving in de breedste zin van het woord: ondersteunen en (mede) vormgeven en uitwerken van concepten, bijwonen en voorbereiden van brainstormsessies van (pitch) presentaties, research op het gebied van locaties, entertainment, trends, ondersteunen bij en uitvoeren van projecten, creëren van nieuwe acts met originele vormgeving van bijbehorende materialen en vormgeving eigen creatieve ruimtes.
  3. Er is ook ruimte voor afstudeerprojecten op het gebied van toegepaste creativiteit, vormgeving, marketing en on- en offline-communicatie. Originaliteit in combinatie met functionaliteit wordt hierbij zeer op prijs gesteld.
DE VAARDIGHEDEN EN PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN DIE WE TIJDENS DE STAGE EEN AFSTUDEERSTAGE ERG OP PRIJS STELLEN

– Creatief & conceptueel
– Visueel ingesteld
– Handig met PowerPoint, Photoshop/Illustrator en/of andere beeldende  computerprogramma’s
– Klantgericht en dus verantwoord commercieel
– Nieuwsgierig
– Brede interesse in events
– Kan individueel en in teamverband functioneren
– Organisatietalent
– Professionele instelling
– Enthousiast
– Stressbestendig
– Proactief
– Representatieve uitstraling
– Communicatief
– Vindingrijk
– Doorzettingsvermogen
– Concentratievermogen
– Verantwoordelijkheidsgevoel
– Liefst in bezit van rijbewijs

LENGTE VAN DE STAGE

Minimaal 5 maanden
(omdat we hebben gemerkt dat korte/ snuffelstages ook echt te kort zijn om er aan beide kanten wat aan te hebben, SORRY!)

CONTACT VOOR DE STAGE

Denk je dat je goed binnen ons bureau zou passen en ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek, dan ben je hierbij uitgenodigd om ons een brief en je cv op te sturen! Als ook wij vinden dat het een match is dan nodigen we je graag uit voor een wederzijdse kennismaking. Als we geen ruimte meer hebben voor een stage of afstudeerstage of de match is er naar ons idee niet dan laten we dat uiteraard ook weten. Contactpersoon: John van Sas, mail naar: info@artofbrands.nl

P.S. Als je afkomstig bent en/of woont in Utrecht of haar omgeving dan strekt dat tot aanbeveling. Het is absoluut geen eis, maar soms fijner als je voor een stage in Utrecht bij een evenementenbureau niet te lang heen en weer hoeft te reizen.