Staatsbosbeheer

Relatiemarketing en nieuwjaarsbijeenkomt Staatsbosbeheer

Netwerken op een inspirerende en feestelijke manier! 

Voor Staatsbosbeheer mochten we een relatie verstevigende en aantrekkelijke netwerkbijeenkomst organiseren en realiseren voor zowel bestaande als potentiële relaties waarbij prominent de nieuwe koers van Staatsbosbeheer geïntroduceerd werd. In deze relatiemarketing en netwerkbijeenkomst die gecombineerd werd met een nieuwjaarsbijeenkomst werden de kernwaarden: ondernemend, bezieling en duurzaam op bijzondere inspirerende en feestelijke manier inhoud gegeven.

“Het Groene Appèl” – Relatiemarketing op z’n best!

Op deze avond maakten we de (nieuwe) koers van Staatsbosbeheer in alle opzichten herkenbaar, maar benadrukten we tegelijkertijd het vernieuwende en ondernemende, de bezieling en het duurzame. We lieten de circa 200 genodigden van Staatsbosbeheer zien in al zijn schakeringen. Tijdens deze de relatie dag benadrukten we deze nieuwe koers op verschillende manieren door hem vooral te visualiseren en te laten beleven. Fris, stijlvol, verrassend en vooral ook gastvrij. Op deze avond zag je letterlijk en figuurlijk vele schakeringen groen en ze passen allemaal bij de (nieuwe) koers van Staatsbosbeheer. Hoogtepunten tijdens deze relatiemarketing en netwerkbijeenkomst waren verder de feestelijke introductie en première van de nieuwe Staatsbosbeheer film in combinatie met de in diverse gewelven geprojecteerde andere Staatsbosbeheer films, de zeer motiverende speech van de directeur van Staatsbosbeheer en de daaropvolgende speelse en interactieve paneldiscussie het werkelijk sublieme en het door Fort Vechten volledig op de nieuwe koers van SBB aangepaste walking dinner in een totaal groen geschakeerd en verlichte ambiance en al het bijzondere speciaal op maat bedacht groen entertainment zoals ‘De Groene Loper’ en de ‘Groene Fee’. Prachtig om zo’n feestelijke en tegelijkertijd intieme en persoonlijke manier relatiemarketing te mogen organiseren. Voorwaar relatiemarketing op z’n best!