Nieuwe Hollandse Waterlinie

Merkactivatie/City- en Regiomarketing/Meeting - De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Doelen:

  • De Nieuwe Hollandse Waterlinie in hoofden en harten krijgen 
  • Duurzame exploitatie

De vraag was onder andere om communicatie, marketing en exploitatie op zodanige wijze in te richten dat de linie in stand gehouden en goed beheerd wordt.

“Hoe richt je op een functionele en energieke manier je ondernemersnetwerk in”? 

Samen met het toenmalige Hoofdkwartier van het Nationaal Projectbureau hebben we de grote diversiteit van overheden, organisaties en ondernemers die er in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkzaam zijn in kaart gebracht en vanuit diverse inspirerende meetings en ondernemersdagen zijn toen de loges gevormd. Zelf zijn we voorzitter geworden van de loge Midden Nederland die naast loge Zuid en loge Noord de praktische regionale indeling werd van het 85 km lange gebied.

“Hoe zorg je ervoor dat alle deelnemers waaronder ondernemers, organisaties en overheden met behoud van eigenheid toch in grote lijnen van hetzelfde uitgaan?”

We hebben daarop samen met het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie de Kwaliteitsstandaard en de Code of Practice ontwikkeld die de basis vormden voor het keurmerk NHW. Hierin werd beschreven waar producten en diensten aan moesten voldoen om aan de kwaliteitsstandaard voor het keurmerk Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Code of Practice werd de leidraad die ondernemers uitnodigde en aanzette om verantwoord te ondernemen. Geen keurslijf, maar wel een helder kader waarin ondernemers, organisaties en overheden elkaar letterlijk en figuurlijk konden vinden.

“Hoe zorg je er op een innovatieve manier voor dat cultuurhistorie op een leuke, energieke en commercieel interessante manier beleefd kan worden”? 

We hebben op verzoek een aantal betekenisvolle activiteiten op het gebied van beleving ontwikkeld om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de hoofden en harten van de mensen kunnen krijgen. Activiteiten die het mogelijk maakten om specifieke doelgroepen de NHW te laten beleven zoals de ontwikkeling van Fortengolf, het Mobilisatiespel, De GPS game “de Verloren Soldij” en in een groter geheel de Fortenmaand en tal van specifieke activiteiten daarin.

De Fortenmaand
“Hoe zorg je door middel van een eigentijds evenement voor het vergroten van de naamsbekendheid van én het bezoek aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij een breed publiek (regionaal en nationaal) en hoe zorg je voor een goed verdienmodel?”

Via een jaarlijkse pitch hebben we uiteindelijk een drietal keer de Fortenmaand mogen organiseren in opdracht van eerst het Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en later in opdracht van de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze Nationale Fortenmaand vond vanaf 1993 elk jaar plaats in de gehele maand september met veel evenementen op verschillende locaties. De meeste forten, kastelen en vestingsteden openen dan hun deuren voor publiek en er waren speciale activiteiten voor kinderen en volwassenen op gebied van kunst, cultuur, theater en historie. Het doel van de Fortenmaand was vooral het vergroten van de naamsbekendheid van én het bezoek aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij een breed publiek (regionaal en nationaal). Tevens was het van belang te zorgen voor een goed verdienmodel in de Fortenmaand.

In de jaren dat ons deze opdracht gegund werd, hebben we de Fortenmaand kunnen ombouwen van een zeer traditioneel ingerichte maand met vooral informatie en meestal kleinschalige activiteiten tot een eigentijdse, meer festivalachtige maand met een grote variatie aan kleinschalige en grote activiteiten voor een zeer brede doelgroep met uiteindelijk binnen 3 jaar een verdubbeling van het bezoekersaantal van iets meer dan 30.000 naar ruim 100.000 bezoekers.

OPRICHTING STICHTING LINIEBREED ONDERNEMEN (S.L.O.)

“Hoe zorg je voor voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van cultuurerfgoed zoals in dit geval de Nieuwe Hollandse Waterlinie en hoe organiseer je dat in een verband zoals bijvoorbeeld een Stichting of Vereniging?”

We zijn leidend geweest in de oprichting van de Stichting Liniebreed Ondernemen en hebben daarbij gedurende het eerste jaar de rol van bestuursvoorzitter gevoerd. Daarna werd deze overgedragen aan de directeur van de Stichting. De Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stichting vormt de verbinding tussen hardware (de forten) en software (de ondernemers) door ondernemers in de Waterlinie te ondersteunen. Ze zet zich in voor productontwikkeling in de Waterlinie.  Belangrijk daarbij is branding van het merk Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit merk staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor erfgoed en natuur. De slagzin “Beleef het geheime wapen van Nederland” drukt uit waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie om gaat: het beleven van geschiedenis, natuur, kunst en cultuur. Daarom is de Waterlinie een landschap waar volop kansen liggen voor ondernemers die deze belevenissen aan de man brengen. Dat gebeurt zowel door de exploitatie van forten als door het aanbieden van allerlei activiteiten.

Co-creatie! Dat is het woord dat direct bij me bovenkomt als ik aan hen denk. En zo zijn er nog wel wat woorden, zoals; flexibel, improvisatie, functioneel, passie en aandacht. Het ‘samen’ werken en er alles uithalen wat er inzit, heb ik in mijn samenwerking met hen als heel prettig ervaren. We hebben samen aan de voet gestaan van het ontwikkelen van een ondernemersnetwerk voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het opnieuw in de markt zetten van de daarbij behorende Fortenmaand en met succes! Daarin was co-creatie een must, omdat er landelijk zoveel partijen bij waren betrokken op zoveel verschillende lagen en niveaus. Schakelen, bijsturen en innoveren en alle partijen bij elkaar houden was daarin een pittige opdracht. Dat is een buitengewone kracht die Art of Brands bezit, omdat ze openstaan voor je verhaal, echt naar je luisteren en je serieus nemen. Ja echt het bestaat nog!
User-Operator-Girl-Female-Free-Image-Anonymous-Fre-4212
Jessica Amelia
Drivin by Jeck - communicatiebureau
Gedurende diverse jaren heeft Art of Brands zich met visie en passie ingezet voor de ontwikkeling van een ondernemersnetwerk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarbij hebben ze in hoge mate bijgedragen aan het ontstaan van 3 regionale ondernemersclusters; de Loges. Bovendien is John van Sas als logevoorzitter Midden actief aan de slag gegaan om een betrokkenheid en synergie te creëren tussen culturele ondernemers. Daarbij hebben ze de kennis opgedaan uit een Europees Interreg Project Collabor8 actief toegepast in deze loges. Ze hebben uitermate succesvol uit diverse culturele landschappen ondernemersnetwerken gebouwd. Bovendien hebben ze enkele breed gedragen producten ontwikkeld; een Kwaliteitsstandaard en Code of Practice (normen en waarden document voor het Linienetwerk) en enkele publieksproducten zoals Fortengolf en het Mobilisatiespel. Tot slot heeft John van Sas op actieve wijze en met visionair inzicht bijgedragen aan de oprichting en verdere uitwerking van de Stichting Liniebreed Ondernemen; een uitvloeisel van de Loges.
Male
Projectbureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Art of Brands is in staat om op een goede, innovatieve en creatieve wijze de “sense of place” van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te ‘verkopen’ aan een breder publiek door de vernieuwde organisatie en realisatie van de verschillende edities van de Fortenmaand en het ontwikkelen van aansprekende producten zoals Fortengolf en het Mobilisatiespel. Daarnaast wil ik nog hun vermogen om helder en prettig te communiceren roemen. In een speelveld met vele belanghebbenden stonden ze waar nodig boven, naast en zelfs onder de partijen en wisten ze op integere manier te leiden naar gezamenlijke successen!
Male
Peter Ros
International affairs - IT and future management
‘Art of Brands heeft voor het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie gedurende een drietal jaren het culturele evenement Fortenmaand georganiseerd. In het complexe spelersveld met diverse stakeholders en verschillende belangen, wisten zij een gezamenlijkheid te creëren op relationeel gebied alsmede de uitstraling en beleving van het evenement. Bovendien heeft de Fortenmaand een belangrijke groei doorgemaakt in drie jaar tijd; van een topdown gestuurd overheidsevent naar een eigentijds publieksfestival met beleving en gepaste communicatiemiddelen. Dit heeft geresulteerd in zowel meer bezoekers als meer, diversiteit en kwalitatief aanbod van het Fortenmaandprogramma.’
person-symbol-clip-art-female-user-icon-clip-art
Titia de Zeeuw
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie