Dienst Landelijke Gebieden

DLG op expeditie

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) bestond 70 jaar en dat feestelijke jubileum op Fort Vechten werd niet alleen gevierd met tal van activiteiten, maar ook gebruikt als instrument voor internal branding. De organisatie en de corporate identity lag door met name externe factoren nogal onder druk. De organisatoren wilden het merk DLG hun corporate identity en de bijbehorende merkwaarden (weer) ‘tussen de oren’ van medewerkers krijgen. Die moeten immers de naar buiten gedane merkbelofte waarmaken. Deze manier van selling the brand inside oftewel internal branding werd tot op het hoogste level doorgetrokken.

Zeer gevarieerd totaalprogramma bij jubileumfeest gekoppeld aan merkwaarden

De op het jubileum aanwezige 1000 werknemers werd een zeer gevarieerd totaalprogramma aangeboden. Een uitgebreid en intensief voortraject zette ‘Dlg op Expeditie’ intern duidelijk op de kaart. Alle merkwaarden werden gekoppeld aan activiteiten en voor sommige onderdelen werd intensief op de verschillende locaties geoefend om duidelijk te maken dat de Dienst Landelijke Gebieden voor samen en voor kwaliteit gaat. Met name voor het programmaonderdeel van het DLG Songfestival moest al ver voor de activiteit ingeschreven en geoefend(!) worden onder leiding van professionele begeleiders die vanuit Utrecht voortdurend op pad gingen naar verschillende vestingen in het hele land om alle aanwezige kwaliteiten te mobiliseren en te trainen. Het hoogtepunt was dan ook het afsluitende feest waarin alle vestingen met eigen inzendingen streden op het DLG Songfestival. We hebben zelden zo’n explosie van trots en feestvreugde meegemaakt toen de minister aan het einde van het enorme feest ter ere van het jubileum een korte speech gaf en benadrukte bijna niet aan te kunnen geven hoe trots hij was op ‘zijn DLG’!